IUA

Estudiants de Secundaria becats per Caixa Catalunya per fer recerca amb el MTG

12 Jun 2009

El MTG col·labora amb el Programa Joves i Ciència que l'Obra Social de Caixa Catalunya realitza aquest estiu. Deu estudiants de secundaria han estat seleccionats per participar el el projecte "Els Sons de la Natura" que es farà al Centre Natura Caixa Catalunya a Planes de Son del 30 de juny al 12 de juliol del 2009. Emilia Gomez i Jordi Bonada seran els professors i coordinadors d'aquest projecte. A més, dos estudiants de primer de batxillerat, estudiants de la promoció de l'any 2008, treballaran al MTG durant el mes de Juliol en projectes de recerca sota la supervisió d'investigadors del MTG.